top of page
Bedrijfscultuur.png

Cultuur

Een herkenbare bedrijfscultuur

De commerciële bedrijfscultuur. Er is al veel geschreven over en gedaan aan cultuur binnen een organisaties. De ‘Heide Sessies” en “Teambuilding Events” zijn ons allemaal wel bekend. Maar waarom doen we dit, en hebben deze sessie ook daadwerkelijk bijgedragen aan het commerciële succes, of was het gewoon een leuk uitje?


Het is erg belangrijk om de volledige aandacht te schenken aan de klant- en medewerkers tevredenheid. De klanttevredenheid is te meten via een NPS: Net promotor Score. Een betere klantbeleving en klanttevredenheid heeft namelijk een effect op de klantloyaliteit. Dit wordt ook wel de CX genoemd: Customer eXperience.

 

De mate van tevredenheid en loyaliteit van medewerkers kan worden gemeten via EX: Employee eXperience. Hiervoor zijn vragenlijsten beschikbaar, maar ook interviews en klantenpanels kunnen helpen om  de tevredenheid en loyaliteit van klant en medewerker te verhogen.


Ik start hierbij altijd met het management team. Via de aantal test visualiseren wij het ‘kleuren spectrum’ van de huidige management samenstelling. Meestal gebruik ik deze (gratis) ingrediënten :
Personalities & Competences tests: 

 

Nadat het management team deze tests heeft gedaan, vergelijk ik de uitkomst met het stereotype beeld van de rol die ze vervullen binnen het team, en concludeer of dat -al-dan-niet- klopt. Vervolgens visualiseer ik de uitkomsten in een poster van het management team, en bespreek dit met het management team om te onderzoeken of mijn (wetenschappelijke) vaststelling correct is in de ogen van het team. De uitkomst hiervan deel ik met de DGA, en adviseer eventuele nadere stappen.


De teammanagers krijgen nu de opdracht om een of meerdere tests te gaan doen met hun team(s) om ze te helpen onderzoeken wat voor type persoonlijkheden ze in het team hebben, en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Bijkomend voordeel is dat er zodoende vertrouwen ontstaat (en blijft) in het fijn-afstemmen van medewerkers op hun rol(len), hoe ze reageren, en het best gecoacht kunnen worden. Vul dit altijd aan met een medewerkers tevredenheidstest om te onderzoeken hoe zij tegen onze organisatie aankijken, en wat zij vinden dat er verbeterd moet worden om ze langer aan boord te houden. 


Naast deze basis, is het van belang om een HR flow diagram ( 5 jaar curve) , medewerker ontwikkelplan, en een leiderschapsprogramma op te stellen om medewerkers te binden en het natuurlijk verloop in evenwicht te houden. Specialisaties op het gebied van verandermanagement, met name is het menselijke aspect , zijn van toegevoegde waarde om geplande veranderingen  op een adequate manier door te voeren.


Alleen met een onderling goede samenwerking en een inspirerende werkomgeving met toekomstmogelijkheden kunnen we gaan werken aan een High Performance Organisatie. Daarom is de investering in een optimalisatie van de commerciële bedrijfscultuur een verstandige keuze.


Nu we (min of meer) weten hoe we als team en medewerkers “kleuren” binnen de commerciële organisatie, is de volgende stap om onze klanten te gaan identificeren. Wie zijn ze, Wat vinden zij van ons en Waar kopen zij onze producten of diensten? Andersom gevraagd volgens de Simon Sinek curve: Waarom kopen ze onze producten? Hoe kopen ze onze producten? en als laatste Wat kopen ze van ons?. Het verdiend aanbeveling om een hiervoor een klanttevredenheidstest te ontwikkelen, dat kan voordelig via SurveyMonkey of QuestionPro. (Zie de bijlagen voor enkele voorbeeldvragen) 


Na al deze testresultaten te hebben bestudeerd, hebben we een goed beeld gekregen van de persoonlijkheidstypes binnen de organisatie en hoe we deze het beste kunnen aansturen . Daarnaast hebben we een beeld van hoe klanten tegen ons aankijken en hoe wij dus beter kunnen inspelen op de Customer Journey.

Wilt u ook gaan werken
aan deze kerncompetentie?

Neem dan contact met mij op: 

Dank voor het insturen!
bottom of page